Zdobywamy Warownie Jurajskie

Zdobywamy Warownie Jurajskie

Dzięki dofinansowaniu z PFRON-u nasi podopieczni zdobyli 2 warownie jurajskie Mirów i Bobolice. Poznali historię i legendy dotyczące tych zamków. Wytrzymali trudy przejścia z Mirowa do Bobolic. Mogli zobaczyć Bramę Twardowskiego w Złotym Potoku i Źródełka Krasińskich....