FB011 i 2 kwietnia 2014 nasze miasto kolejny raz włączy się w obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu, ustanowionego 21 stycznia 2008 roku podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Dzień ten ma na celu uświadomić i uwrażliwić społeczeństwo na problemy osób dotkniętych autyzmem i ich rodzin. Jego charakterystycznym elementem jest oświetlenie na niebiesko najważniejszych, najwyższych oraz wyróżniających się budynków na całym świecie. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez amerykańską organizację Autism. W 2012 roku ponad 2000 budynków na świecie zmieniło swój kolor na niebieski, jako gest solidarności z osobami z autyzmem.
W ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu w dniach 1 i 2 kwietnia w Częstochowie odbędzie się już 4 edycja akcji „Zapal się niebiesko dla autyzmu – Częstochowa 2016”. Celem akcji jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz kształtowanie postaw poszanowania dla „inności”, tolerancji i akceptacji osób niepełnosprawnych wśród częstochowian.
W ubiegłych latach podświetlaliśmy na niebiesko budynek Ratusza i Pałacu Ślubów. Zawsze
w tym czasie organizujemy również duże koncerty na Placu Biegańskiego. Współorganizatorami naszej akcji jest Urząd Miasta Częstochowy, Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka
w Częstochowie i Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie. W tym roku ponownie będziemy się pochylać się nad problemami osób dotkniętych autyzmem. Honorowy patronat tak jak rok temu obejmie Prezydent Miasta Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk oraz Jego Ekscelencja
ks. Abp. Wacław Depo, Metropolita Częstochowski.
2 kwietnia podświetlimy na niebiesko Miejską Galerię Sztuki, która wraz z redakcją Radia Fiat
i tygodnikiem Częstochowskie24 organizuje Plener Artystyczny zakończony wydaniem okolicznościowego kalendarza „Wszyscy jesteśmy niebiescy”.
1 kwietnia 2016 na Placu Biegańskiego zagrają Iraas Band, Shamboo i Kobranocka.